List do redakcji


Szanowny Panie Redaktorze,
Czytając z uwagą publikacje ukazujące się w kolejnych numerach miesięcznika Drwal, a dotyczące Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, z niepokojem obserwuję systematyczne oddalanie się zamieszczonych treści od stanu faktycznego i obiektywnej rzeczywistości.
Dział: Inne
Numer: Drwal 7/2011, strona 11

Pobierz artykuł w formacie PDF