Stare pilarki: Wright B 520


Pilarka Wright B 520 znacznie odbiega budową od innych pilarek jednoosobowych. Po pierwsze w miejsce piły łańcuchowej zastosowana jest piła szablasta, przypominająca piłę typu lisi ogon, budząca skojarzenia z początkami mechanizacji pozyskiwania drewna (1860 r. - Ransome, Anglia; 1861 r. - Hamilton, USA; 1920 r. - Wade, USA).
Autor: Günther Heim
Dział: Sprzęt leśny
Numer: Drwal 10/2011, strona 42

Pobierz artykuł w formacie PDF