Od redakcji


Szanowni Czytelnicy!
Miesięcznik Drwal ma już osiem lat. Powstał dla ludzi związanych z pracą w sprywatyzowanym sektorze usług leśnych. Mimo że drogi dotychczasowego redaktora naczelnego Rafała Jajora i Drwala rozeszły się, czasopismo istnieje i rozwija się, bo jest potrzebne. Jest jedynym tytułem prasy leśnej skierowanym do ludzi świadczących usługi dla leśnictwa.
Autor: Marek Bodył
Dział: Inne
Numer: Drwal 12/2011, strona 3

Pobierz artykuł w formacie PDF