Ekonomia, głupcze!


Kołobrzeska konferencja „Rola lasów i leśnictwa w gospodarce narodowej”, zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego UP w Poznaniu, wskazała Lasom Państwowym przesłanie na najbliższe lata – patrzmy w przyszłość przez pryzmat ekonomii, a nie wyłącznie ochrony przyrody
Numer: Drwal 2/2013, strona 12

Pobierz artykuł w formacie PDF