Strategia Lasów – co o usługach leśnych?


Lasy Państwowe opracowały „Strategię PGL LP na lata 2014–30”. Dokument określający w sposób ramowy wizję, cele strategiczne Lasów oraz przedsięwzięcia niezbędne do ich osiągnięcia, został wprowadzony w życie zarządzeniem dyrektora generalnego LP nr 89 z 23 grudnia 2013 r. Co napisano w nim o przedsiębiorczości leśnej?
Autor: Redakcja
Dział: Inne
Numer: Drwal 6/2014, strona 76

Pobierz artykuł w formacie PDF