Ryzowanie drewna


Zrywkę drewna za pomocą ryz po raz pierwszy wykorzystali starożytni Babilończycy. Było to w VII w. p.n.e., za czasów króla Nabuchodonozora II. To ten król, który podbił Syrię, Palestynę, część Fenicji i zdobył Jerozolimę, co było początkiem tzw. niewoli babilońskiej Żydów.
Dział: InneTechnologie
Numer: Drwal 7-8/2006, strona 44

Pobierz artykuł w formacie PDF