Dyektywa wibracyjna


Drgania przekazywane na kończyny górne nie tylko zmniejszają komfort obsługi pilarki i pewność chwytu, ale mogą również wywoływać chorobę wibracyjną. Dlatego unijna dyrektywa nr 2002/44/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. zobowiązuje pracodawcę do oceny obciążenia wibracyjnego jego pracowników oraz do utrzymywania tegoż obciążenia poniżej dopuszczalnych wartości granicznych.
Numer: Drwal 9/2006, strona 26

Pobierz artykuł w formacie PDF