Nowe zasady sprzedaży drewna


Gazeta Drzewna w numerze lipcowo-sierpniowym donosi o panującym w środowisku drzewiarzy niepokoju. Podniosły się głosy, że zapowiadana z takimi fanfarami nowelizacja zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie zasad sprzedaży drewna może pominąć wszystkie zgłaszane Lasom postulaty.
Autor: Ewa Dryll
Dział: Inne
Numer: Drwal 9/2006, strona 28

Pobierz artykuł w formacie PDF