Rok 2005 według PIP


Spośród 194 zakładów usług leśnych objętych kontrolę w 2005 r., więcej niż co czwarty wbrew obowiązkowi określonemu w Kodeksie pracy – nie powiadomił PIP o prowadzonej działalności. Kontrole ujawniły niezadowalający stan przestrzegania prawa.

Autor: Ewa Dryll
Dział: Firma leśnaBHP
Numer: Drwal 11/2006, strona 15

Pobierz artykuł w formacie PDF