Wprowadzanie podszytów


Tytułowy zabieg niewiele odbiega w szczegółach technicznych od wykonywania odnowień i zalesień opisywanych w poprzednim artykule prezentowanego cyklu („Drwal” 3/2018). Także związany jest głównie z porą wiosenną, chociaż w pilności realizacji ustępuje pierwszeństwa zakładaniu nowych upraw leśnych. Z hodowlanego punktu widzenia obie te czynności różnią się jednak dość istotnie i dlatego warto poświęcić więcej uwagi sadzeniu podszytów
Autor: Wojciech Gil
Dział: Prace leśne
Numer: Drwal 4/2018, strona 48

Pobierz artykuł w formacie PDF