Pielęgnowanie młodników


W miarę wzrostu drzewek na uprawie leśnej dochodzi do zwarcia ich koron i młody drzewostan wchodzi w następną fazę rozwojową, zwaną młodnikiem. W przeciętnych warunkach siedliskowych ma to miejsce około 8–10 roku życia drzew, jednak im siedlisko jest żyźniejsze, a początkowa liczba drzew wyższa, tym szybciej uprawa staje się młodnikiem. Zależy to również od właściwości wzrostowych danego gatunku
Autor: Wojciech Gil
Dział: Prace leśne
Numer: Drwal 6/2018, strona 41

Pobierz artykuł w formacie PDF