Rębnie gniazdowe


Powstające w XIX wieku duże obszary monokultur, na skutek występujących w nich szkód abiotycznych i biotycznych, wymusiły na hodowcach lasu opracowanie sposobów przebudowy w celu dopasowania składów gatunkowych drzewostanów do warunków siedliskowych. Jedną z takich metod była tzw. rębnia Mortzfelda, opracowana w Prusach Wschodnich w okolicach Królewca. Można ją uznać za prototyp opisanej dalej rębni gniazdowej zupełnej
Autor: Wojciech Gil
Dział: Prace leśne
Numer: Drwal 12/2018, strona 50

Pobierz artykuł w formacie PDF