Stopniowo i ciągle, czyli o rębniach grup IV i V


Pojęcie rębni stopniowej wprowadził w 1960 r. profesor Edward Chodzicki, obejmując tą nazwą kilka form rębni stosowanych od dawna w praktyce leśnej i rozmaicie nazywanych w różnych krajach. Są to formy pośrednie pomiędzy rębnią częściową i zupełną a rębnią przerębową
Autor: Wojciech Gil
Dział: Prace leśne
Numer: Drwal 1/2019, strona 60