Skład gatunkowy drzewostanu


Określenie składu gatunkowego odnowienia i drzewostanu w wieku rębności (tzw. typu drzewostanu) jest jedną z najważniejszych decyzji hodowlanych. Ma ona istotne znaczenie w kontekście wzrostu i rozwoju drzewostanu oraz pełnienia przez niego funkcji produkcyjnych, ekologicznych i społecznych w kolejnych dziesięcioleciach. Dobór składu gatunkowego powinien zatem uwzględniać nie tylko warunki siedliskowe, lecz także wizję użytkowania lasu, stan oraz stabilność ekosystemu leśnego
Autor: Wojciech Gil
Dział: Inne
Numer: Drwal 4/2019, strona 47