Pierwsza spośród wielu – sosna zwyczajna


Nasz cykl poświęcony drzewom leśnym rozpoczynamy od gatunku bezsprzecznie najważniejszego w polskich lasach, zarówno z przyrodniczego, jak i gospodarczego punktu widzenia. O sośnie zwyczajnej pisze się ostatnio w minorowych tonach głównie z powodu pogorszenia zdrowotności jej drzewostanów. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji o wymaganiach ekologicznych i hodowli tego gatunku
Autor: Wojciech Gil
Dział: Inne
Numer: Drwal 5/2019, strona 64