Buk zwyczajny


W Polsce wyróżnia się dwa duże obszary występowania buka — pomorski (nizinny) i górski (wyżynny). Przez nasz kraj przebiega wschodnia granica naturalnego zasięgu tego gatunku, ale zarówno doświadczenie, jak i najnowsze badania naukowe wykazują, że jego hodowla poza zasięgiem również się udaje, pod warunkiem uwzględnienia wymagań siedliskowych
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 9/2019, strona 60