Niedoceniana brzoza


W Polsce występuje kilka rodzimych gatunków brzóz, z których znaczenie gospodarcze ma przede wszystkim brzoza brodawkowata, rosnąca powszechnie w całym kraju. Drzewostany z przewagą brzozy, w tym również rzadziej spotykanej brzozy omszonej, zajmują ok. 5% powierzchni leśnej
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 10/2019, strona 64