Rodzina olsz


Rodzaj olsza reprezentowany jest w naszej florze przez trzy gatunki: olszę czarną, olszę szarą i olszę zieloną. O ile ten ostatni występuje naturalnie jedynie w strefie górnej granicy lasu w Bieszczadach i jest objęty ochroną gatunkową, o tyle dwa pozostałe mają znaczenie gospodarcze
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 11/2019, strona 51