Modrzew europejski


Modrzew wymieniany jest wśród gatunków głównych, ale
rzadko tworzy u nas lite drzewostany. Stanowi za to zazwyczaj
cenną domieszkę w lasach wielogatunkowych – zarówno
na nizinach, wyżynach, jak i w górach. Jego hodowlane
znaczenie jest zatem bardzo duże
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 12/2019, strona 66