Grab pospolity


Grab pospolity (zwyczajny) jest bez wątpienia jednym z najważniejszych gatunków domieszkowych, mogącym również tworzyć w określonych warunkach drzewostany lite. Występuje w całym kraju poza terenami górskimi, gdzie jego zwarty zasięg rzadko przekracza 500 m n.p.m. Pod względem wymagań siedliskowych zbliżony jest do buka i dębów, z którymi często występuje, ale rośnie również na podłożach mniej żyznych
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 1/2020, strona 58