Korytarze i placówki


Sztuczne odnawianie jednego z naszych najważniejszych gatunków liściastych – dębu, doczekało się wielu modyfikacji. W dużej mierze było to podyktowane trudnościami z odnowieniem tego gatunku przy wykorzystaniu tradycyjnych metod oraz dążeniem do podnoszenia stabilności drzewostanów dębowych w obliczu powtarzających się okresów zamierania
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 3/2020, strona 54