Lipy – znaczenie i hodowla


Lipa jest drzewem docenionym w praktyce leśnej. Wprawdzie jako gatunek panujący rzadko występuje w naszych drzewostanach, ale jako domieszka – czy to produkcyjna, czy pomocnicza, sadzona jest powszechnie na niemal wszystkich typach siedlisk
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 7/2020, strona 62