Leśnictwo prywatne w Estonii


Po rozpadzie ZSRR w Estonii w 1991 r. ruszył proces prywatyzacji własności leśnej. Ostatnia krajowa inwentaryzacja zasobów leśnych (2019) wykazała, że spośród ok. 2,33 mln ha estońskich lasów 48% znajduje się we władaniu osób fizycznych i prawnych, wyznaczających ramy tzw. prywatnej własności leśnej. Pozyskanie drewna w 2018 roku w lasach państwowych wyniosło ok. 4,3 mln m3, a w lasach prywatnych niemal dwa razy więcej – 8,2 mln m3
Autor: Wojciech Gil
Dział: Inne
Numer: Drwal 8/2020, strona 55