Zorganizowane formy gospodarowania w lasach prywatnych w Polsce


Zorganizowane formy gospodarowania w tzw. lasach prywatnych w Polsce należy postrzegać w kategoriach uwarunkowań prawnych, w kontekście aspektów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Uwagi wymaga zakres regulacji prawnych dotyczących lasów prywatnych, gdyż to one stanowią płaszczyznę funkcjonowania tych form organizacyjnych. Istotne są również zasady tworzenia i funkcjonowania zorganizowanych podmiotów w tych lasach
Autor: Wojciech Gil
Dział: Inne
Numer: Drwal 8/2020, strona 59