Warsztat pod napięciem


Lepiej zapobiegać, niż leczyć – tak mówi stara mądrość. Najważniejsze są zatem prewencja i minimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadku. Gdy jednak już do niego dojdzie, należy działać szybko i adekwatnie do sytuacji. W kolejnych numerach przedstawiamy krótkie porady dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
Dział: BHP
Numer: Drwal 9/2020, strona 72