W młodniku i na zrębie


Lepiej zapobiegać, niż leczyć – tak mówi stara mądrość. Najważniejsze są zatem prewencja
i minimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadku. Gdy jednak już do niego dojdzie, należy
działać szybko i adekwatnie do sytuacji. W kolejnych numerach przedstawiamy krótkie porady
dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
Dział: BHP
Numer: Drwal 11/2020, strona 74

Pobierz artykuł w formacie PDF