Gotowi na wszystko


W czasie pracy w lesie może się wydarzyć wszystko. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej
najważniejsze to działać szybko i adekwatnie do sytuacji. W kolejnych numerach przedstawiamy
krótkie porady dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
Dział: BHP
Numer: Drwal 12/2020, strona 72

Pobierz artykuł w formacie PDF