Człowiek vs. maszyna


Jak dziś, w dobie globalizacji i innowacji, wygląda praca w rosyjskim sektorze leśnym?
Czym różni się on od europejskiego i w jakich warunkach praca fizyczna jest ważniejsza
od pracy maszynowej?
Dział: Ze świata
Numer: Drwal 1/2021, strona 63