BHP w zulach w 2019 r.


W 2019 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 355 kontroli w 352 podmiotach
prowadzących działalność usługową związaną z leśnictwem. Celem było dokonanie oceny
stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp, głównie w procesie
pozyskiwania i zrywki drewna
Dział: BHP
Numer: Drwal 3/2021, strona 12