Dzikie drzewa owocowe


W podręcznikach hodowli lasu rola dzikich drzew owocowych jest zwykle traktowana
marginalnie z uwagi na ich małe znaczenie gospodarcze. Wszędzie jednak podkreślana
jest biocenotyczna ranga tych drzew i konieczność ich zachowania w lasach oraz oszczędzania
podczas prac zrębowych
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 4/2021, strona 72