Cis pospolity – wielki powrót


Ustępowanie cisa z naszych lasów rozpoczęło się przed wiekami, początkowo jako efekt nadmier­nego użytkowania, później na skutek szerszego procesu zaniku dawnych puszcz, trwającego przez stulecia. Współcześnie cis pospolity jest specjalnie traktowany w polskim leśnictwie, a jego obec­ność w lasach jest często przypieczętowana różnymi formami ochrony, najczęściej rezerwatową
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 5/2021, strona 64