Krzewy leśne, cz. 1


Krzewy są ważnym elementem ekosystemów leśnych, jednak w praktyce hodowlanej nie
poświęca im się tyle uwagi, co gatunkom drzewiastym. Pełnią przede wszystkim funkcję
biocenotyczną i fitomelioracyjną, niektóre z nich dostarczają cenne użytki uboczne dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 6/2021, strona 64