Rażące niedbalstwo poszkodowanego


W marcu br. na terenie RDLP Piła nieostrożność pracowników i lekceważenie zasad bezpieczeństwa doprowadziły do poważnego wypadku przy pracach związanych ze ścinką
drzew, który mógł skończyć się tragicznie. Poszkodowany to pilarz z kilkunastoletnim stażem
pracy na zajmowanym stanowisku
Dział: BHP
Numer: Drwal 7/2021, strona 15