Krzewy leśne, cz. 2


Krzewy są istotnym elementem ekosystemów leśnych, jednak w praktyce hodowlanej
poświęca się im mniej uwagi niż gatunkom drzewiastym. Pełnią funkcję biocenotyczną
i fitomelioracyjną, niektóre z nich dostarczają cenne użytki uboczne dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Artykuł jest kontynuacją prezentacji wybranych gatunków
krzewów leśnych, zapoczątkowanej w poprzednim numerze
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 7/2021, strona 64