Wypadki w leśnictwie


Wypadki często obarczone są ryzykiem utraty zdrowia, a co gorsza życia. Czy to wystarczy,
żeby pociągnąć kogoś do odpowiedzialności karnej za zaistniałą sytuację? A jeżeli
tak, to kto jest winien?
Dział: BHP
Numer: Drwal 8/2021, strona 22