Drzewa i krzewy chronione (cz. 1)


Artykuł zwieńczający cykl o drzewach i krzewach występujących w polskich lasach jest
poświęcony gatunkom chronionym. Na aktualnej liście roślin objętych ochroną gatunkową
ścisłą i częściową (2014) zajmują one niewiele miejsca, ale warto je poznać, zwłaszcza że
niektóre z nich są w różnym stopniu zagrożone wyginięciem i wymagają ochrony czynnej
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 8/2021, strona 68