Wydajność pracy a zagrożenia zdrowia i życia drwala


Prezentujemy drugą część artykułu, który powstał na bazie wystąpienia Waldemara Spychalskiego, członka zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych. Jego prezentacja
w ramach Polskiego Kongresu Leśnego („Drwal” 7/2021) skupiła się na kwestiach związanych
z rzetelnym kosztorysowaniem płac za usługi leśne
Numer: Drwal 9/2021, strona 8