Konie w akcji


Mimo rozwoju różnorodnych technologii w zrywce drewna w wielu trudno dostępnych
górskich obszarach niezastąpiony pozostaje duet zrywkarz – koń. Jednocześnie swoista
więź górali ze zwierzętami pozwala w naturalny sposób spojrzeć na ich wspólną pracę,
a czasem i wspólną sportową rywalizację
Autor: Mateusz Buła
Dział: Zawody drwali
Numer: Drwal 9/2021, strona 18