Drzewa i krzewy chronione (cz. 2)


Na liście roślin objętych częściową ochroną gatunkową znajdują się wyłącznie gatunki,
które wcześniej (do 2014 roku) miały wyższy status – były objęte ochroną ścisłą
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 9/2021, strona 72