Przebudowa drzewostanów


Realizacja celów gospodarki leśnej w zmieniających się warunkach przyrodniczych i społecznych
powoduje, że przebudowa drzewostanów może stać się jednym z ważniejszych zadań hodowli lasu
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 10/2021, strona 58