Więźniowie w lasach


W dniu 15 września 2021 r. szef służby więziennej Jacek Kitliński i dyrektor generalny

Lasów Państwowych Józef Kubica podpisali porozumienie w sprawie możliwości zatrudniania

osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przy pracach leśnych

Autor: Dariusz Gizak
Dział: Informacje
Numer: Drwal 11/2021, strona 12

Pobierz artykuł w formacie PDF