Standard kursu drwala


Najstarsi drwale chyba nie pamiętają już początków debaty nad tym, jak i w jakim zakresie

czasu powinno się szkolić pilarzy. Rozrzut w tej materii jest spory, szkoły różne, a konsensusu

jak nie było, tak nie ma. Ale jest za to światełko w tunelu

Dział: Inne
Numer: Drwal 11/2021, strona 14

Pobierz artykuł w formacie PDF