Wyznaczenie konsorcjanta do wykonania zamówienia


W nr. 10/2021 „Drwala” wskazano, że zamawiający w ramach zamówienia publicznego

może wymagać od konsorcjum, aby zamawiane usługi lub dostawy były wykonane przez

tych członków konsorcjum, którzy spełniają szczególne warunki (np. doświadczenie)

Dział: Prawo
Numer: Drwal 11/2021, strona 18

Pobierz artykuł w formacie PDF