Zagospodarowanie pożarzysk


W 2019 roku w polskich lasach wybuchło przeszło 9,5 tys. pożarów, które objęły ponad

3,5 tys. ha. Na szczęście powierzchnia przeciętnego pożarzyska była niewielka – poniżej

0,4 ha. Zagospodarowanie takiej luki nie przysparza na ogół większych problemów, bardzo

często wykorzystywane są w tym celu siły natury. Z odmienną sytuacją mamy do czynienia,

kiedy żywiołu nie udaje się w porę opanować i powierzchnia spalonego lasu liczona

jest w dziesiątkach, setkach, a nawet tysiącach hektarów

Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 11/2021, strona 64

Pobierz artykuł w formacie PDF