Zarządzenie przetargowe


Poniżej zamieszczamy treść zarządzenia dyrektora generalnego LP, dotyczącego przetargu na usługi leśne na rok 2022, które zostało opublikowane w „Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych” nr 10/2021

Dział: Przetargi
Numer: Drwal 12/2021, strona 5