Stop dla eksportu polskiego surowca drzewnego!


Pod takim hasłem 15 października przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbył się protest zorganizowany przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego. Do Warszawy zjechali reprezentanci drzewiarzy z całej Polski, by wyrazić swój sprzeciw wobec polityki Rządu i Lasów Państwowych odnośnie do zasad sprzedaży drewna

Autor: Marek Bodył
Dział: Wydarzenia
Numer: Drwal 12/2021, strona 7