Zmiana umowy zanim zostanie zawarta?


Uczestnikom postępowań o udzielenie zamówienia publicznego znana jest fundamentalna zasada, zgodnie z którą docelowa treść umowy o wykonanie zamówienia powinna być zbieżna ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), a także wygraną ofertą. Czy jest jednak możliwe wpłynięcie na treść tej umowy jeszcze przed jej zawarciem?

Dział: Prawo
Numer: Drwal 12/2021, strona 22