Kurs bez ściemy


Żadne przepisy nie regulują, jaki wymiar godzinowy powinien obejmować kurs na drwala pilarza, nie wiadomo też, kto i w jaki sposób może weryfikować rzetelność wydawanych zaświadczeń po odbyciu takiego szkolenia. Pomysł, jak rozwiązać te problemy, wdraża i promuje SIOMOL (Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych)

Autor: Marek Bodył
Dział: Inne
Numer: Drwal 12/2021, strona 24