Leśna rekultywacja nieużytków poprzemysłowych


Eksploatacja bogactw naturalnych doprowadza do znacznych przekształceń środowiska, m.in. zmiany stosunków wodnych, struktury i składu chemicznego gleb. W Polsce takie nieużytki powstają głównie w wyniku wydobycia węgla brunatnego i kamiennego, siarki, piasków, rud miedzi, cynku i ołowiu. Jednym z podstawowych kierunków rekultywacji, czyli przywracania nieużytków poprzemysłowych środowisku i gospodarce, jest zalesienie

Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 12/2021, strona 70