Od redakcji


Drodzy Czytelnicy „Drwala”, Przedsiębiorcy, Leśnicy, Uczniowie szkół leśnych! Oddajemy do Waszych rąk szczególny numer pisma, poświęconego problemom sektora usług leśnych we wszystkich jego aspektach. TO JUŻ DWUSETNY NUMER!!!

Autor: Marek Bodył
Dział: Od redakcji
Numer: Drwal 1/2022, strona 4